Registreringsskjema
Søknadsfristen utgikk den 7/15/2023, det er ikke mulig å melde seg på Ung seiler 2023