Registreringsskjema
Søknad - Ung Seiler under The Tall Ships Races 2023
Personalia Bakgrunn Stillinger Bekreft Kvittering
I feltene under registrerer du person- og kontaktinformasjon, både til deg og din nærmeste pårørende. Det er viktig at opplysningene er korrekte.

Dersom du får plass som Ung Seiler, vil du få tilgang til Min Side. Der må du oppdatere personopplysninger ved eventuelle endringer.
Personalia
Kontaktinfo
Nærmeste pårørende (Fornavn, etternavn)
Kontaktinfo nærmeste pårørende (E-post, telefon)
Språk